Vælg en side

Undersøgelse

I Nyreforeningen er vi optagede af  hvilke aktiviteter som giver mening og hvilke forventninger vores medlemmer og potentielle medlemmer har til os.

Fra den 1. december 2021 til den 9. januar 2022 gennemførte vi derfor en spørgeundersøgelse. Tak til alle, som har deltaget!

Undersøgelsen henvendte sig medlemmer og andre, som har en nyre- eller urinvejssygdom, er pårørende eller donor. I alt har 856 personer svaret på vores spørgsmål.

I løbet af foråret 2022 vil vi analysere data og gennemføre interviews blandt nogle af dem, som har givet os deres kontaktoplysninger.

Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte os på mail@nyre.dk, tlf. 43 52 42 52 (tirsdag-torsdag kl. 10-15).

Medlemsundersøgelse i Nyreforeningen