Vælg en side

10 spørgsmål til professoren om behandling af nyresygdom med Ozempic

Vi har spurgt Peter Rossing, der er forskningsleder på et nyt omtalt studie, hvilken betydning Ozempic har for fremtidens behandling af nyresygdom.

”Nyresygdom kan være på vej til at blive udryddet.” Sådan lød budskabet i sidste uge i en række artikler om diabetesmedicinen Ozempic og dens positive effekter på nyresygdom.

På den årlige europæiske kongres for nyresygdom (ERA) var et af højdepunkterne, at det nye forskningsstudie FLOW viser, at behandling med Ozempic til personer med type 2-diabetes og nyresygdom bremser forværringen af nyresygdom og nedsætter risikoen for død af nyresygdom eller hjertekarsygdom.

I kølvandet på de offentliggjorte resultater har Nyreforeningen modtaget et stort antal spørgsmål fra nysgerrige medlemmer, som er interesserede i at vide, hvad fremtidsudsigterne er for at få ordineret Ozempic af deres praktiserende læge.

Vi har spurgt professor på Steno Diabetes Center Copenhagen og forskningsleder på FLOW-studiet, Peter Rossing, ind til Ozempic i håb om at blive klogere på hvilken betydning, det har for fremtidens behandling af nyresygdom:

Hvilken betydning kan Ozempic-resultaterne konkret have for fremtidig behandling af nyresygdom?

”I første omgang forbedres behandlingen af nyresyge med type 2-diabetes. Dvs. at Ozempic kan blive en del af behandlingen, der skal bremse forværring af nyresygdom sammen med andre behandlinger med eksempelvis RAS blokade, SGLT2 hæmmer og finerenon.”

Hvilke nyrepatienter kan pt. få udskrevet Ozempic af lægen?

”Patienter med type 2-diabetes kan få Ozempic, hvis SGLT-2-hæmmer ikke kan anvendes på grund af intolerance eller svært nedsat nyrefunktion samt patienter, som enten har hjertekar- eller nyresygdom eller mindst tre risikofaktorer for hjertekarsygdom og samtidig utilstrækkelig glykæmisk kontrol med metformin. Det samme gælder alle patienter med type 2-diabetes, som ikke har tilfredsstillende glykæmisk kontrol ved behandling med eksempelvis SGLT-2-hæmmer. Der er ikke en egentlig indikation (medicinsk begrundelse) endnu for behandling af nyresygdom ved type 2-diabetes. Det vil formentlig tage ca. et år, før det kommer i Danmark. Men det kan gives på de andre indikationer – også ved nyresygdom.”

Hvorfor er Ozempic pt. ikke godkendt til nyresyge patienter uden type-2 diabetes?

”Ozempic er ikke undersøgt i et nyrestudie hos personer uden type-2 diabetes. Der er dog lige kommet data fra SELECT-studiet, som undersøgte effekten af semaglutid (det aktive stof i Ozempic) i Wegovy-doser (semaglutid 2,4 mg pr. uge) hos personer med overvægt og hjertekarsygdom, men uden diabetes. Her var formålet at se effekten på hjertekarsygdom, og den var positiv. Supplerende analyser tyder på, at dem som var med, og som ud over overvægt og hjertekarsygdom også havde nyresygdom, kunne have en beskyttende effekt på nyrefunktionen, men det skal undersøges nærmere.”

Hvad er tidshorisonten for, at nyresyge får udskrevet Ozempic?

”Har man type 2-diabetes, kan man få det som en del af diabetesbehandlingen i dag. En indikation (medicinsk begrundelse) for nyresygdom kommer formentlig først om 1 år, men det er ikke afklaret endnu, om den kommer.”

Er forventningen, at Ozempic godkendes til nyresyge, der ikke har type 2-diabetes?

”Nej, ikke før der er lavet et studie, der undersøger det, og det er uafklaret om sådan et studie kommer.”

Hvorfor har FLOW-studiet kun testet Ozempic på patienter med type 2-diabetes?

”Man har undersøgt dem, som man tænkte ville have størst gavn af behandlingen, og hvor det var mest sandsynligt at virke. Det vil måske også blive undersøgt hos andre patienter senere. Men det vides ikke helt præcis.”

Hvilke godkendte præparater bruges i dag til behandling af nyresygdom?

”RAS blokade (ace-hæmmer og angiotensin receptor-blokker), SGLT2-hæmmere for type 2-diabetes og nonsteroide mineralocortikoid receptor antagonister (finerenone). For visse sjældne sygdomme er andre præparater godkendt.”

Hvilke præparater er der udsigt til bliver godkendt som medicin i den kommende tid?

”Der er flere præparater på vej til personer med f.eks. IgA nefropati, (glomerulonefritis), der er en nyrebetændelse.”

Hvilken effekt har Ozempic på de forskellige nyrestadier og på transplanterede nyrer?

”Hos personer med type 2-diabetes nedsætter Ozempic risikoen for at udvikle albumin i urinen, som er et tegn på nyresygdom. Har man nyresygdom med albumin i urinen (over 100 mg/L ved nedsat nyrefunktion og ellers over 300 mg/L,) så bremser det tab af nyrefunktion. Ozempic er endnu ikke undersøgt hos transplanterede.”

Kan du beskrive godkendelsesprocessen? Er der eksempelvis en rækkefølge i aldersgrupperne?

”Normalt vil Lægemiddelstyrelsen og andre relevante myndigheder bruge omkring et år til at vurdere, om man vil godkende indikationen. Hvis man godkender indikationen, skal man bagefter vurdere, om man vil give tilskud til behandlingen. Her kunne det eksempelvis være, at man reserverede behandlingen til visse grupper, men det vil nok afhænge af sygdomsgrad og anden behandling, men nok ikke efter alder. ”

Hvad vil du anbefale til nyresyge uden type 2-diabetes, som efterspørger et effektivt lægemiddel mod nyresygdom?

”Jeg vil anbefale præparater som RAS blokade og SGLT2 hæmmere, der har vist rigtig gode effekter, men som ikke altid er nok. Finerenon undersøges pt. til nyresygdom uden diabetes eller ved type 1-diabetes. Der er flere nye præparater, som formentlig kommer til f.eks. IgA-nefropati (glomerulonefritis).”

Som man kan læse i interviewet med Peter Rossing, er FLOW-studiets positive konklusioner et vigtigt skridt i den rigtige retning for fremtidens behandling af nyresygdom. Hovedkonklusionen er, at diabetesmedicinen Ozempic ser ud til at have en nyrebeskyttende effekt på patienter med type 2-diabetes. Ikke desto mindre er der stadig ikke en mirakelkur på nuværende tidspunkt, der kan genoprette nedsat nyrefunktion. Og som Peter fastslår i spørgsmål fem, kan nyresyge uden type 2-diabetes endnu ikke behandles med Ozempic, før et klinisk studie er gennemført.

Nyreforeningen er i øjeblikket i gang med at udarbejde en oversigt, som løbende vil blive opdateret over hvilke præparater og medicinske behandlingsmetoder, der er godkendt og er taget i brug samt kommende præparater, man forventer bliver godkendt.

Peter Rossing modtager Nyreprisen 2023