Vælg en side

Din ægtefælle/samlevers arbejdsindtægt påvirker ikke længere din pension

Den 1. januar 2023 blev reglerne lavet om, så den indtægt din ægtefælle eller samlever har fra lønarbejde, selvstændig virksomhed, efterløn, sygedagpenge eller arbejdsløshedsunderstøttelse bliver ikke længere modregnet i din folke-, førtids- eller seniorpension. Det gælder også hvis din ægtefælle eller samlever modtager flekslønstilskud eller fleksydelse. Du vil fortsat modtage satsen som enten enlig eller gift/samlevende.

Det betyder, at uanset hvor stor en indkomst din ægtefælle eller samlever har, så er det kun din egen indkomst fra arbejde og jeres eventuelle andre indtægter, som fx ATP, private pensioner og aktieudbytte, der kan påvirke dit pensionstillæg.

De nye regler har også betydning for din personlige tillægsprocent (Folkepension og førtidspensionister tilkendt før 2003). Din personlige tillægsprocent er afgørende for, om du er berettiget til helbredstillæg, varmetillæg og ældrecheck. Her ser man også bort fra din ægtefælle eller samlevers indkomst fra arbejde, men ikke fra din egen arbejdsindkomst, såfremt den er over 122.004 kr.

Har du spørgsmål om arbejde, pension og lignende, kan du som medlem af Nyreforeningen kontakte socialrådgiver Jan Jensen på jj@nyre.dk og telefon 50 93 59 50 og få vejledning.

Pension