Vælg en side

Donor

Det er en stor beslutning at donere sin nyre til et andet menneske. Hvad enten du står foran beslutningen eller du allerede har besluttet dig for at donere en nyre til en anden, så er der mange ting at forholde sig til.

De fleste levende donorer findes blandt den nyresyges nærmeste familie, selvom der er en tendens til, at hospitalerne nu i højere grad også godkender nære venner som donorer. Knap 45 % af alle donationer er fra levende, mens de resterende kommer fra afdøde. Den vigtigste forudsætning for levende donation er, at det foregår frivilligt mellem mennesker, der står hinanden nær. For at sikre frivilligheden vil hospitalet tage en samtale med donor, da man vil sikre sig at ønsket om eventuelt at donere sin nyre til én af sine nærmeste er ægte, og at det ikke foregår under pres fra den nyresyge eller andre.

Hvem kan blive donor?

For at donere din nyre, skal du have en tilknytning til den person, der modtager nyren. De tre transplantationssteder i Danmark accepterer, efter grundig vurdering og udredning, al nyredonation fra raske, myndige personer rettet til en person fra familie eller omgangskreds.

Derudover er der nogle formelle krav:

 • Du skal være fyldt 18 år.
 • Du må ikke være overvægtig. Dvs. dit BMI skal være under 30 – i sjældne tilfælde kan du donere, hvis dit BMI er op til 35.
 • Hvis du er kvinde, bør du overveje at få de børn, du føler du skal have, inden du donerer din nyre til en anden.
 • Du må ikke udsættes for betydelig risiko ved at donere din nyre.
 • Du må ikke føle, det er en pligt at donere din nyre.
 • Der må ikke være penge eller andre ydelser involveret mellem dig og modtageren.

Hvad kræver det at blive donor?

Før du kan blive godkendt som donor, får du foretaget en række helbredsundersøgelser. Det er en forudsætning for at kunne donere sin ene nyre, at man er ved godt helbred. Du skal kunne gennemgå operationen og bagefter kunne leve en normal tilværelse. De vigtigste forudsætninger for, at du kan blive donor er, at du er helt rask, at du har to velfungerende nyrer og at din vævstype passer med modtagerens.

Først foretager man derfor nogle blodprøver for at bestemme blodtype og vævstype. Hvis de viser, at du ikke er egnet som donor, vil du ikke få foretaget flere undersøgelser. Passer I derimod sammen, så fortsætter hospitalet typisk med følgende undersøgelser:

 • Blod- og urinprøver, så man kan undersøge nyrefunktion, leverfunktion, kolesteroltal samt undersøgelse for leverbetændelse og HIV.
 • Vægt, højde og blodtryk.
 • Røntgenundersøgelser af hjerte og lunger samt evt. en hjertebelastningsundersøgelse.
 • Røntgenundersøgelse af nyrer og urinveje, herunder også en CT-scanning med kontrast.
 • Kvinder over 40 får desuden en gynækologisk undersøgelse og em mammografi.

Hvordan foregår operationen?

Vil du have praktisk og medicinsk information om at være levende nyredonor, så har de tre transplantationssteder skrevet information om udredning, risiko, operation m.m. Du finder link til informationen her:

Rigshospitalet
Odense Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital

Du finder de seneste tal for, hvor mange der står på venteliste til en nyretransplantation, samt hvor mange transplantationer, der er foretaget hos scandiatransplant. Her opdateres tallene hvert kvartal.

Udgifter

Som donor vil du få refunderet dine udgifter til transport i forbindelse med undersøgelser og indlæggelser. Hvis du mister dele af din indtægt, eller hvis din arbejdsgiver har udgifter til løn, så refunderes disse af Sundhedsministeriet, således at ingen kommer til at betale for at du skal være donor. Er du i tvivl om dine rettigheder, så ring til vores socialrådgiver.

Andre donorers historier

I filmen ‘Et helt liv’ hører vi Jan Thøgersen fortælle om sit liv med nyresygdom og om hans søsters gave til ham; donation af hendes ene nyre. Vi følger også deres samtaler helt fra de første snakke med speciallægen og til selve operationsdagen og livet herefter.

Anne gav sit barnebarn på 2 år en nyre.
Elizabeth på 24 år gav sin far en nyre.

 

Nyreforeningens tilbud til dig

Læs pjecen Min nyre kan blive din – men vil jeg? hvis du går i overvejelser om at donere en nyre.

Ring til vores socialrådgiver og tal med ham om, hvordan det er at donere en nyre, og om støttemuligheder og dine økonomiske rettigheder, hvis du ønsker at være donor. Han kan også sætte dig i forbindelse med andre, som har stået i den samme situation som dig.

Ring til Nyrelinjen og tal med en, der har doneret en nyre.

En gang om året holder vi et kursus for både donorer og modtagere samt kommende donorer og modtagere. På kurset er der fælles aktiviteter, men I bliver også delt op i donorer og modtagere, så der bliver mulighed for at tale om forhold, som det kan være svært at tale med modtageren om.

Kom til arrangementet ‘Vi hylder de levende donorer’. Hvert år er der mennesker, der giver deres ene nyre væk, så en anden kan få glæde af den. Nyreforeningen ønsker at anerkende de mennesker, som hjælper et familiemedlem, en ven eller bekendt ved at donere deres ene nyre. Det gør vi hvert år på Organdonationsdagen med arrangementet ‘Vi hylder de levende donorer’. Læs mere ved at finde arrangementet i kalenderen, hvor du også kan tilmelde dig.

Donorudvalget

Donorudvalgets formål er:

 • at fremme organdonationens udvikling i Danmark og Europa
 • at udvikle medlemstilbud til donorer
 • at hverve medlemmer blandt donorer
 • at fremsætte forslag til politikker og holdninger (etik) vedr. organdonation.

Har du spørgsmål, kommentarer, ris eller ros til foreningens arbejde for pårørende eller vil du gerne give en hånd med i arbejdet, så kontakt udvalget.