Vælg en side

Indstil en person til Årets Solfanger

Årets Solfanger er en pris, som Nyreforeningen uddeler til en person, der i særlig grad har spredt glæde og bidraget til at øge livskvaliteten for mennesker med en nyre- eller urinvejssygdom og deres pårørende.

Prisen gives til en ildsjæl, der har gjort noget ekstra i det forgangne år for at hjælpe nyrepatienter og deres pårørende til bedre forhold, dvs. det er en person der tænker ud af boksen, og som har gjort dét ekstra, som har gjort en forskel og som har støttet i svære perioder. Prisen som Årets Solfanger giver således for sit medmenneskelige indhold.

Modtageren af Årets Solfanger kan f.eks. være en patient, en pårørende eller en person, som i det forgangen år har gjort noget særligt for andre patienter og pårørende eller har gjort noget for at fremme ”nyresagen”. Noget som der er blevet lagt mærke til i den bredere offentlighed, og som har gavnet Nyreforeningens arbejde og styrket livskvaliteten for nyresyge og pårørende. Eller en person som via sine handlinger eller arbejde har evnet at motiver andre til at skabe sammenhold, som har øget livskvaliteten blandt nyresyge og pårørende.

Alle medlemmer af Nyreforeningen kan indstille en person til Årets Solfanger. Du sender blot en skriftlig begrundelse for din indstilling til Nyreforeningens sekretariat på mail@nyre.dk eller med post til Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup. Vi skal have din indstilling senest den 12. marts 2024.

Årets Solfanger uddeles på Nyreforeningens årsmøde lørdag den 20. april 2024. Vinderen bliver desuden offentliggjort på Nyreforeningens hjemmeside, på Facebook og i Nyrenyt.

Aarets-solfanger