Vælg en side

Nu er der stærkere bevis for, at patienter skal involveres

Nu er der kommet endnu stærkere videnskabeligt bevis for, at patienter skal involveres i beslutninger ved brug af beslutningsstøtteredskaber. Og det har Henning Søndergaard fra Nyreforeningen bidraget til.

Beslutningsstøtteredskaber kan være pjecer, hjemmesider og apps, der hjælper patienter med at blive involveret i beslutninger, der vedrører deres sygdom og behandling. De tydeliggør, hvilken beslutning, der skal træffes, giver oplysninger om, hvilke muligheder der er, samt fordele og ulemper ved hver mulighed og hjælper med at afklare, hvad der er vigtigst for patienten. Beslutningsstøtteredskaber skal forbedre samtalen med den sundhedsprofessionelle og ikke erstatte samtalen.

Et Cochrane review, er en sammenfatning og fortolkning af alt den forskning, der er på et givet område. Henning Søndergaard har bidraget i et Cochrane review, hvor resultaterne af mere end 200 undersøgelser af beslutningsstøtteredskaber er blevet sammenfattet og fortolket. I sammenfatningen indgår mere end 110.000 patienter. Fire af de undersøgelser, der indgår i sammenfatningen inkluderer patienter med nyresvigt. Henning Søndergaard er medlem af Nyreforeningens Patientudvalg og har som psykolog bl.a. holdt flere webinarer og oplæg om forskellige aspekter af livet med nyresygdom for Nyreforeningen.

Sammenfatningen af de mere end 200 undersøgelser viser, at beslutningsstøtteredskaber hjælper patienter med at blive involveret i beslutninger om helbred og behandling, fordi beslutningsstøtteredskaberne øger patientens viden, forventninger til fordele og ulemper ved en given behandling og de medfører, at patienten i højere grad vælger den behandling der afspejler, hvad der er vigtigst for dem. Samtidig viste de mere end 200 undersøgelser, at beslutningsstøtteredskaber virker og skader ikke patienten.

Professor i fælles beslutningstagning, Dawn Stacey, har stået i spidsen for arbejdet. Henning har deltaget i beslutningen om hvilke spørgsmål, det var vigtigt at få besvaret med data fra de mere end 200 undersøgelser for efterfølgende at deltage i tolkningen af resultaterne.

Du kan læse mere i sammenfatningen af Cochrane reviewet her (på engelsk).

Samtale ved skrivebord mellem to personer