Vælg en side

Pårørendefællesskab i København for unge partnere 25-40+

Dette pårørendefællesskab er for unge pårørende i alderen 25-40+. Til fælles har vi alle, at vi er pårørende partnere til mennesker med en nyresygdom. Formålet med netværket er at møde hinanden på tværs, og skabe et fællesskab blandt os yngre, der i højere eller mindre grad er påvirket af vores partneres nyresygdom.

Ønsket med fællesskabet er at lære andre at kende som man kan spejle sig i – et fællesskab hvor du ikke behøver at forklare dig, et netværk hvor du kan spørge til råds, samtidigt med at vi hygger os sammen. Netværkets møder kredser sig om hyggelige aktiviteter, med mulighed for at dele på kryds og tværs alt efter behov. Desuden er der mulighed for at arrangere temaaftener med faglige oplæg med fokus på det at være pårørende.

Ricki, Barbara og Lene i køkkenet

Hvem kan deltage?

Unge pårørende partnere i alderen 25 – 40+

Alle i målgruppen er velkomne til at deltage. Man kan tilmelde sig fra gang til gang, og det er gratis at deltage. Der er gensidig tavshedspligt for alle der deltager.

Hvor og hvornår mødes vi?

Vi mødes ca. en gang i kvartalet.

Dato og sted for næste møde følger snarest…

Tilmelding til Ricki Rickithanning@live.dk eller Lene lkaxe@hotmail.com

Kontakt

Vil du være med eller høre mere? Få mere information eller tilmeld dig ved at kontakte Rickithanning@live.dk (mand, 29) eller lkaxe@hotmail.com (kvinde, 49).

//Værter Ricki og Lene