Vælg en side

Patienter og pårørende: Sådan får vi et robust sundhedsvæsen

Mere hjemmebehandling, krav om fokus på livskvalitet ved investeringer og opgør med overflødige behandlinger. Sådan lyder nogle af anbefalingerne fra Danske Patienters helt egen robusthedskommission, som i dag bliver overrakt til formanden for regeringens robusthedskommission Søren Brostrøm. Sådan skriver Danske Patienter i en pressemeddelelse.

Danske Patienter har nedsat sin helt egen robusthedskommission, der består af repræsentanter fra patient- og pårørendeforeninger, herunder Nyreforeningens formand Malene Deele. Denne kommission er nedsat som en pendant til den officielle robusthedskommission, som regeringen nedsatte i efteråret, hvor patienter og pårørende ikke er repræsenteret.

Nu er patienterne og pårørendes egen kommission kommet med 10 anbefalinger til et robust sundhedsvæsen, og de handler bl.a. om, at patienter vil inddrages i beslutninger om deres behandling og i højere grad vil have mulighed for behandling i eget hjem.

”Rigtig mange patienter både vil og kan passe deres sygdom i hjemmet, fordi det giver mere frihed og større fleksibilitet i hverdagen. Samtidig ved vi, at patienter ofte vælger mindre indgribende behandlinger – eller endda helt fravælger behandling – når de er inddraget i beslutningen om, hvad der skal ske i deres forløb. Det vil minimere mængden af unødvendige undersøgelser og unægteligt bidrage til et mindre træk på sundhedsvæsenets ressourcer allerede fra i morgen,” siger Klaus Lunding, som er formand for Danske Patienter.

En anden anbefaling, handler om at se på patienter og pårørendes livskvalitet, når man investerer og prioriterer i sundhedsvæsenet.

”Livskvalitet kan aflæses direkte på bundlinjen. Derfor er det helt oplagt, at vi i Danmark får en national strategi for, hvordan livskvalitet kan tænkes ind – ligesom man har i andre lande som eksempelvis Norge. Det vil både gavne patienter, personale og samfundsøkonomien,” siger Klaus Lunding.

Pårørende er en vigtig ressource

Danske Patienters robusthedskommission anbefaler også, at man mere systematisk inddrager de pårørende i behandlingen. Undersøgelser viser nemlig, at det giver bedre patientforløb og minimerer antallet af fejl, når de pårørende er involveret, fordi de kan bidrage med vigtig viden om patienten og støtte dem i deres behandling.

”Men det er afgørende, at man samtidig sikrer de pårørende nogle vilkår, som gør, at de kan hjælpe patienterne, uden selv at blive syge og nedslidte. Det vil altid være individuelt, hvor meget og på hvilken måde den enkelte pårørende vil involveres,” siger Klaus Lunding.

Klaus Lunding, formand for Danske Patienter, overrækker i dag rapporten med de 10 anbefalinger fra Danske Patienters egen robusthedskommission til Søren Brostrøm, som er formand for den officielle robusthedskommission. Det sker i forbindelse med et stormøde, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet har arrangeret. Danske Patienter opfordrer til, at anbefalingerne bliver inddraget i robusthedskommissionens arbejde, og i regeringens bebudede strukturkommission og prioriteringsråd.

10 anbefalinger fra patienter og pårørendes robusthedskommission

  • Udnyt potentialet i fleksible faggrænser med udgangspunkt i viden og forsøg
  • Lad patienter varetage mere af deres behandling, hvis de ønsker det
  • Udnyt potentialet i teknologiske løsninger
  • Sæt fokus på, hvordan fælles opgaveløsning på tværs kan frigøre ressourcer
  • Prioriter den patientrettede forebyggelse
  • Styrk arbejdet med at fjerne overflødige behandlinger og procedurer
  • Prioriter fælles beslutningstagning som tilgang
  • Støt og inddrag de pårørende – de er en ressource i sundhedsvæsenet
  • Fokuser på patienter og pårørendes livskvalitet ved investeringer og prioriteringer
  • Skab bedre rammer for samarbejde med civilsamfundsorganisationer

Læs hele pressemeddelelsen på Danske Patienters hjemmeside.

Lægesamtale