Vælg en side

Støt Nyreforeningen

Støt Nyreforeningen

Ethvert bidrag til Nyreforeningen går til at hjælpe og støtte mennesker med en nyre- eller urinvejssygdom, deres pårørende og donorer. Der er flere forskellige muligheder for at støtte Nyreforeningen:

Giv et bidrag

Gaver er afgiftsfrie for Nyreforeningen. Det betyder, at vi fuldt ud kan anvende alle bidrag til foreningens arbejde.

  • Du kan indbetale et valgfrit beløb via Mobile pay til tlf.nr. 50 93 59 53.
  • Du kan lave en bankoverførsel via netbank til reg.nr. 3129, kontonummer 0009272100.
  • Du kan donere et beløb online.

Du kan trække det beløb, som du donerer, fra i skat, uanset beløbets størrelse. Du skal bare oplyse dit CPR-nummer, så vi kan indberette gaven til SKAT. Hvis du ikke oplyser dit CPR-nummer, kan du ikke få fradrag for bidraget.

Du kan opnå et større skattefradrag ved at betale en løbende ydelse til Nyreforeningen. Dette fradrag får du ved at underskrive en bindende erklæring, hvor du forpligter dig til at betale et fast årligt beløb i en periode på mindst 10 år. Du kan så trække hele det betalte beløb fra i skat, såfremt det ikke overstiger 15 % af din personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapital indkomst. Du vil altid kunne fratrække op til 15.000 kr. årligt. For nærmere oplysninger kontakt sekretariatet på tlf. 43 52 42 52 eller mail@nyre.dk.

Bårebidrag

Vi oplever ofte et ønske om, at der bliver sendt penge til Nyreforeningen i stedet for blomster til en begravelse. Sådanne bårebidrag kan annonceres i dødsannoncen med oplysning om indberetning af bidraget til foreningen på reg.nr. 3129 konto 0009272100. Indbetalingen mærkes ”bårebidrag” og desuden påføres navnet på afdøde.

Foreningen vil meget gerne sende en liste over bidragsyderne til den nærmeste pårørende.

Start din egen indsamling

Vil du gerne cykle fra Skagen til Gedser, men mangler du en god grund? Er der Tour de Chambre på dit kollegium, men mangler du et tema? Skal du have sølvbryllup, men vil du helst være fri for gaverne?

Her er løsningen. Nu kan du oprette din egen indsamling til fordel for Nyreforeningen. Du bestemmer selv, hvor meget du vil samle ind og hvor længe indsamlingen skal vare. Pengene går til Nyreforeningens arbejde for mennesker med en nyre- eller urinvejssygdom, pårørende og donorer.

Start din egen indsamling.

Arv og testamente

Ønsker du, at Nyreforeningen skal arve din formue eller en del heraf, er det nødvendigt at oprette et testamente. I testamentet indsætter du Nyreforeningen som arving og indskriver den ønskede del af arven.

Der skal ikke betales afgift af beløb testamenteret til Nyreforeningen. Hele beløbet går ubeskåret til Nyreforeningens arbejde.

ikke slet

Hvorfor er det vigtigt at oprette et testamente?

Det er vigtigt, at du i god tid tager stilling til, hvad der skal ske med dine værdier, når du ikke er her længere. Hvem skal arve efter dig, og hvordan sikrer du dig, at dine ønsker bliver efterkommet?

Denne film fortæller om nogle af de vigtigste problemstillinger, som man skal tage stilling til vedrørende arv og testamente.

Læs mere i vores pjece om arv og testamente.

Er du medlem af Nyreforeningen, får du rabat på oprettelse af et testamente hos advokatfirmaet Kroer Fink. Prisen for medlemmer er 3.000 kr. inkl. moms, og man sparer dermed 2.000 kr. Kontakt advokaterne på tlf. 71 99 29 29 og læs mere på www.kroerfink.dk.

Sådan håndterer Nyreforeningen arvesager

Hvert år bliver Nyreforeningen tilgodeset i et antal arvesager. Det er vi meget taknemmelige for.

Som regel modtager vi kontante arvebeløb, men det sker også, at vi modtager arv i form af værdipapirer eller indbo. I disse tilfælde forsøger vi altid at omsætte arven til rede penge. Det gør vi, fordi det er den måde, vi bedst kan sikre, at arvemidler kanaliseres over i aktiviteter til gavn for patienter og pårørende.

Nogle gange har testator særlige ønsker til, hvilke aktiviteter der skal fremmes gennem arven. Sådanne ønsker accepterer vi naturligvis. Men vi foretrækker, at arven ikke bindes til bestemte aktiviteter, da vi så kan kanalisere pengene derhen, hvor behovet er størst.

Vi bruger altid arvemidler til aktiviteter, der gavner patienter og/eller pårørende. Det kan dog være meget forskellige aktiviteter. F.eks. vil vi gerne udbygge vores rådgivning og vores indsats for unge nyresyge. Derudover vil vi gerne løfte udbuddet af medlemstilbud, så vi når ud til alle – også de allersvageste.

For nærmere oplysninger om arv og testamente kontakt sekretariatet på tlf. 43 52 42 52 eller mail@nyre.dk.