Vælg en side

Vigtig informationskilde til patienter og pårørende er i fare

I disse dage forhandler politikerne på Christiansborg om en ændring af reglerne for omdeling af post i Danmark. En konsekvens af denne aftale kan blive, at patientforeninger ikke længere vil kunne fritages for moms på distribution af deres medlemsblade.

Det kan resultere i, at foreningerne blive tvunget til at stoppe med at udsende medlemsblade, fordi de øgede udgifter til distribution af medlemsblade vil gå hårdt ud over foreningernes øvrige arbejde med at rådgive og støtte patienter og pårørende.

”I Nyreforeningen og i alle andre patientforeninger løfter vi en vigtig samfundsopgave. I en tid hvor sundhedsvæsenet er presset, har vi slet ikke råd til at miste patientforeningernes medlemsblade, som er en vigtig kilde til information for vores medlemmer. Det vil også få en social slagside, og vi vil se en større ulighed, når kronisk syge og handicappede ikke kan få adgang til vigtig information om deres sygdom og rettigheder,” siger Malene Deele, formand for Nyreforeningen.

Medlemsblade er en af de primære kilder til information for de mange patienter og pårørende i Danmark. Medlemsblade giver råd og vejledning om at leve med en sygdom, og de giver patienter og pårørende opdateret viden om nyeste udvikling i behandling, rettigheder, kostråd mv.

Sidste år lavede Nyreforeningen en medlemsundersøgelse, som viste, at Nyreforeningens medlemsblad er dét sted, hvor flest medlemmer finder information om livet med nyresygdom. Desuden er mange af Nyreforeningens medlemmer ældre mennesker, som ikke har mulighed for at finde de samme informationer digitalt.

”Momsfri distribution er en del af eksistensgrundlaget for et medlemsblad som vores. Derfor vil jeg kraftigt opfordre til at bevare den momsfri distribution for patientforeningerne i Danmark eller finde en anden løsning, så patientforeningerne kompenseres,” siger Malene Deele.

Læs debatindlægget, som Nyreforeningens formand er medunderskriver på, på Altinget.