Vælg en side

Nyt samarbejde skal give nye muligheder for frivilligt engagement

Det frivillige arbejde i danske foreninger er under pres. Mange vil gerne yde en indsats, men for nogle er tanken om traditionelle driftsopgaver og almindeligt bestyrelsesarbejde medvirkende til, at de ikke engagerer sig som frivillige i foreningsarbejdet. Derfor vil Nyreforeningen, Høreforeningen og Bedre Psykiatri med støtte fra Nordea-fonden undersøge, hvordan man kan skabe nye muligheder for at styrke det frivillige engagement blandt nye frivillige i et pilot-projekt, der løber over de næste 2,5 år.

Dialogmøder med potentielle frivillige er centralt i projektet

Projektet har til formål at undersøge, hvordan man styrker engagementet blandt mulige nye frivillige ved at invitere potentielle frivillige til en dialog – et såkaldt ”dialogmøde” – om hvilke aktiviteter og fællesskaber, der giver mening for dem. På mødet er det tanken, at de fremmødte frivillige beslutter, hvilken type aktivitet eller fællesskab de konkret ønsker at arbejde videre med, det kunne fx være en lokal motionsklub, en vinklub eller noget helt andet. Projektet har således ikke på forhånd defineret konkrete aktiviteter, der skal gennemføres. Aktiviteterne besluttes i stedet af de frivillige på dialogmøderne, og det er også dem, som kommer til at drive aktiviteterne.

Projektet stiller økonomi og sekretariatsbistand til rådighed for planlægning og gennemførelsen af de aktiviteter, det bliver besluttet på dialogmøderne. Projektet vil for Nyreforeningen være centreret om dialogmøder med potentielle frivillige fem steder i Danmark. Disse fem steder er defineret til at være de fire store byer i Danmark: København, Odense, Aarhus og Aalborg samt en endnu ikke udvalgt by, som Nyreforeningen selv vælger. Det skal dog understreges, at selve aktiviteterne sagtens kan placeres ude i landet. Det er Nyreforeningens håb, at projektets resultater kan bruges til at styrke det frivillige engagement – også i fremtiden.