Vælg en side

Unge pårørende

Når en forælder eller søskende får en nyresygdom, rammer det hele familien. Er du pårørende til en kæreste med nyresygdom, kan du have bekymringer, som andre unge ikke har. Det kan være ensomt at være ung pårørende og tanker og bekymringer kan fylde meget i hverdagen. Men du er ikke alene. Andre unge pårørende vil kunne genkende dine tanker og følelser, og det er muligt at få hjælp og støtte.

Her på siden kan du finde mere information om, hvad det vil sige at være ung og pårørende, hvordan du kan håndtere situationen og hvordan du kan finde hjælp og støtte i Nyreforeningen.

Typiske reaktioner

Der er stor forskel på, hvordan unge reagerer, når alvorlig sygdom rammer familien eller parforholdet. Når det er en forælder, som bliver syg, har du måske søskende som reagerer helt anderledes end dig. Nogle har behov for at tale meget om sygdommen, andre har behov for at trække sig og selv sortere tankerne. Det er vigtigt, at I i familien eller i parforholdet får talt om, hvordan I har det og hvad I har behov for. Det kan for eksempel være en snak om, hvor meget du ønsker at vide og hvornår du gerne vil informeres, når der sker ændringer i sygdommen.

Husk, at det er ok at vise følelser og at det er ok at være ulykkelig eller lykkelig, trist eller glad, vred og frustreret eller have det sjovt. Glæde og sorg går hånd i hånd, og det er helt normalt at gå ind og ud af de forskellige følelser. Det hjælper dig med at være i det, og det giver dig styrke til at være der for din forælder, søskende eller kæreste.

Det er også normalt at opleve stærke følelser, vrede og voldsomme reaktioner, som du måske ikke kender fra dig selv. Her kan du vise omsorg for dig selv ved at anerkende dine følelser og acceptere, at det er naturligt og helt ok at have negative tanker, når livet er svært.

Slet ikke

Hvordan kan jeg bedst muligt hjælpe min familie?

Når en forælder får en nyresygdom og har mindre energi og overskud end før, vil man som pårørende gerne hjælpe, hvor man kan. Det er vigtigt, at I taler om, hvordan du kan hjælpe og at I i familien husker på, at den nyresyge ikke får syge-rollen. Det er vigtigt, at din forælder stadig er din forælder, og at I lever jeres liv så normalt som muligt.

Hverdagen ændres for alle i familien. Hvis din ene forælder er syg, kan det være svært for dig at se den anden forælder være bekymret og ked af det, stå alene med ansvaret for familien og for at få dagligdagen til at fungere. Det kan også være, at dine forældre er skilt og din syge forælder ikke har andre voksne pårørende.

Der kan være mange bekymringer og praktiske ting, som skal ordnes. Nogle unge påtager sig et alt for stort ansvar, som kan have konsekvenser for deres uddannelsesforløb og sociale liv. Selvfølgelig er der brug for dig, og det er rigtig godt at hjælpe. Men find en balancegang, der passer til dig og din familie. Aftal for eksempel med dine forældre, hvad du bidrager med og prøv at lade være med at have dårlig samvittighed, når du ikke er hjemme. Det er vigtigt, at der er plads til dit ungdomsliv.

For dine forældre er det også vigtigt at se dig være glad. Som et kendt ordsprog siger, “Delt sorg er halv sorg, delt glæde er dobbelt glæde”. At dele sorger og glæder, have gode samtaler og oplevelser sammen er et vigtigt bidrag, du kan give til familien.

Hvordan kan jeg bedst muligt hjælpe min kæreste?

Får din kæreste nyresygdom, kan det vende op og ned i jeres hverdag. Det kan også være, at din kæreste har været nyresyg i længere tid, og der sker ændringer i sygdommen som gør, at energiniveauet falder.

Det kan være vigtigt for jer begge og en hjælp, at du følger med i din kærestes behandlingsforløb og måske deltager i besøg på hospitalet. Med tiden vil sygdommen blive en del af jeres fælles liv.

Det er vigtigt, at I taler om, hvordan I har det med situationen, og hvad I vil prioritere i jeres parforhold. Husk at prioritere, at I er kærester, og at din kæreste ikke får syge-rollen og du rollen som sygehjælper eller den som klarer alt det praktiske. Det er ok at stille krav til din kæreste. Måske har din kæreste også behov for at føle sig nyttig. Aftal hvem der står for hvad.

Det er vigtigt, at I så godt som muligt bibeholder et almindeligt parforhold. Måske er der mindre energi og I bliver nødt at prioritere, hvad I vil lave sammen. Gør ting som gør jer glade og som I får energi af.

Seksuelt kan nyresygdom give problemer. Både medicinens bivirkninger, træthed, bekymringer om fremtiden og eventuelle forandringer af kroppen kan resultere i seksuelle problemer hos den nyresyge, fx er det helt normalt at opleve rejsningsproblemer, tørhed i skeden, mindsket lyst til sex osv. Disse forandringer ved din kæreste kan også påvirke dig. Selvom det kan være svært, er det vigtigt, at I får talt om de problemer, der måtte opstå. Tal evt. med en læge eller sygeplejerske, som har viden om dette og vil kunne hjælpe jer videre. Du kan også læse mere om nyresygdom og seksualitet her.

Hvordan taler jeg med mine venner om nyresygdom?

Det kan være overvældende, når en forælder, søskende eller kæreste bliver syg med nyresygdom. Nogle unge føler sig ikke helt klar til at fortælle om sygdommen og situationen derhjemme eller i parforholdet. Det kan kræve stort mod og det rette tidspunkt at tale om det, som er svært. Men når du føler dig klar, kan det være en stor lettelse at tale om sygdommen, og om hvordan du har det med det.

Der er ikke nogen rigtig eller forkert måde at tale om sygdommen. Find din måde at fortælle om sygdommen på. Der kan også være forskel på, hvor meget du vil fortælle, afhængig af hvor tæt du er på vedkommende og hvor tryg du er. Du kan evt. forberede dig på, hvad du vil sige og hvor meget du har lyst til at fortælle.

Det kan være rart at tale med en ven, som lytter og som du kan betro dig til. Andre gange kan det være rart at tale med en voksen, fx en lærer eller en voksen i familien. Du vil måske opleve, at de mest spørger til hvordan den syge har det. Husk at du også er vigtig, og det er vigtigt at dele hvordan du har det, hvad der bekymrer dig og hvad du har behov for. Nogle gange husker andre ikke at spørge ind til dig, fordi de simpelthen ikke tænker på det og er vant til at spørge ind til den, som er syg.

Andre gange vil du måske opleve, at den du betror dig til, har svært ved at forstå og forholde sig til det, du fortæller. Måske giver de råd, som du ikke synes, du kan bruge. Som mennesker er vi handlingsorienterede, og derfor er det naturligt, at dine venner vil forsøge at fikse dine problemer. Det er ok at sige, at du bare har brug for, at de lytter. Det kan hjælpe både dig og den, du taler med.

Det er vigtigt at være åben og ærlig omkring nyresygdommen overfor fx venner og familier. Vær dog også bevidst om, at det for din forældre, søskende eller kæreste med nyresygdom kan være svært, at der bliver talt om, hvordan det påvirker dig og jeres fælles liv. Selvom det er svært for din pårørende med nyresygdom, er det vigtigt, at du har mulighed for at tale med nogen om det, som er svært for dig. Ligeledes er det selvfølgelig også vigtigt, at du accepterer, at der er situationer, hvor dit familiemedlem eller kæreste ikke har lyst til, at I taler om sygdommen.

Hvordan passer jeg på mig selv?

Bekymringer og tanker om din pårørendes sygdom kan fylde i din dagligdag. Det kan give ro at tale åbent med den nyresyge om nyresygdommen og hvad situationen er. Kommunikation omkring sygdom er vigtig og kan bidrage til, at du føler dig oplyst og ved hvordan det står til med din pårørendes sygdom. Hvor meget du vil vide er op til dig, men det er vigtigt at lave aftaler om dette.

Husk også, at det er vigtigt at koble af og give plads til dig selv. Det kan være via fritidsinteresser, venner eller andre ting som gør dig glad. At koble af og gøre ting, som gør dig glad, giver dig overskud og energi, som er vigtig for dit eget velvære. Husk, at det også er godt for den nyresyge at se dig glad, og du har også mere at give af, når du selv er i balance og har det godt.

Har du svært ved at holde fast i din skole eller uddannelse, kan det være en god idé at tale med din skole eller studievejleder. Er du i tvivl, kan du også kontakte Nyreforeningens socialrådgiver.

Det kan være svært at tale med vennerne, for de kender muligvis ikke noget til nyresygdom eller det at have en nærtstående med en alvorlig sygdom. Det kan derfor være befriende og helende at møde andre, som man kan spejle sig i og som ved, hvad det vil sige at have en nyresyg forælder, søskende eller kæreste. Nyreforeningen har flere tilbud, hvor du netop får mulighed for at møde én eller tale med én, som er i samme situation.

Tilbud og aktiviteter i Nyreforeningen

Som ung pårørende har du måske aldrig mødt en anden ung, som har en forælder, søskende eller kæreste med nyresygdom. I Nyreforeningen har du mulighed for at tale med en anden ung pårørende, som lytter til dig, og du kan selv høre andre unge pårørendes oplevelser med det at være ung og pårørende. Her kan du læse mere om vores forskellige arrangementer og initiativer:

Slet ikke

NFBU - Nyreforeningens Børn & Unge

NFBU – Nyreforeningen Børn og Unge er en gruppe aktive unge med nyresygdom og unge pårørende, som laver aktiviteter for andre i samme situation. Her kan du blandt andet møde andre unge, som kender til det at vokse op med en nyresyg forælder eller have en kæreste med nyresygdom. Du kan blive medlem af NFBU’s Facebook-gruppe her.

Pårørendefællesskaber

Nyreforeningen har et pårørendefællesskab, som er et netværk og et frirum til dig, som er barn af en forælder med nyresygdom. Læs mere om pårørendefællesskabet for voksne børn af nyresyge. Ligeledes har vi i København et pårørendefællesskab for dig, som er ung pårørende til en kæreste med nyresygdom. Du kan læse mere om det pårørendefællesskab her.

Nyrelinjen - tal med en erfaren pårørende

Du kan få fat i en anden ung pårørende på telefon eller mail gennem Nyrelinjen, som er et tilbud til foreningens medlemmer, hvor du kan ringe og få en snak med en, der har stået i samme situation som dig.

Tal med Nyreforeningens socialrådgiver

Du er altid velkommen til at kontakte Nyreforeningens socialrådgiver Jan Jensen og få en samtale om netop din situation.

Temadage, webinarer, ungeweekender

Nyreforeningen arrangerer relevante temadage, webinarer, familiedage og ungeaktiviteter hvert år. Du kan se, hvad vi aktuelt tilbyder i kalenderen her på hjemmesiden.

Film, podcast og pjecer

Nyreforeningens Youtube-kanal finder du mange film om forskellige typer nyresygdom og om det at være pårørende. Hør bl.a. Johanne og Sofie fortælle om, hvordan det er at have en far med nyresygdom i filmen Når mor eller far har en nyresygdom.

I Nyreforeningens podcast deler patienter og pårørende deres viden om at leve med en kronisk nyresygdom. Blandt andet har vi en podcast, hvor pårørende fortæller om at være kæreste til en nyresyg.

I Nyreforeningens pjecer og på vores digitale nyreskole kan du læse mere om bl.a. de forskellige nyresygdomme, om det at være pårørende og mange flere relevante emner.